Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Rhifedd - Numeracy

        

 

 

Cafodd plant Blwyddyn 5 y cyfle i ymarfer eu sgiliau mathemateg wrth gynllunio Pencampwriaeth Dartiau Blwyddyn 5. Dyma ychydig o luniau o weithgareddau'r wythnos lwyddiannus. 

 

Year 5 were given the opportunity to practice their mathematical skills this week by organising a Year 5 Darts Tournament. Here are a few photos summarising the weeks activities.

Y tîm buddugol oedd....Dosbarth Miss Dark!! Dyma lun o'r enillwyr.

 

The winning team were...Miss Darks' class!! Here's a photo of the winners.

 

Rhifedd gyda Minecraft yn y Dosbarth - Minecraft Numeracy in the Classroom

 

Cafodd plant dosbarth blwyddyn 5 y cyfle i ymarfer eu sgiliau mathemateg gyda'r gem Minecraft. Da iawn bawb am lwyddo mor dda.

 

Year 5 class did their numeracy problem solving through the Minecraft game this week - well done everyone!

Top