Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Derbyn- Mrs Owen/ Mrs Fewings

Dathliadau dydd gwyl Dewi

Cawsom hwyl yn ein bore sgiliau 😀

Golchi a gofalu am fabis 👶 🧽 💦 - Washing and caring for babies 👶 🧼 💦

Mwynhau yn y dosbarth

Llongyfarchiadau  am gael  100% presenoldeb am y tymor - Congratulations for having 100% attendance for the term.
Diolch yn fawr i Ben, Tad Efa a phawb yng Ngholeg NPT - A huge thank you to Ben, Efa’s Dad and everyone at NPT College!
🎅 🎄 Ein parti Nadolig - Our Christmas party 🎊 🎄 

Mwynhau Cinio Nadolig - Enjoying Christmas Dinner 🎄

Sioe Nadolig

Still image for this video

Arch Noa / Noah’s Ark 🌈

Cwpan Rygbi'r Byd - Rugby World Cup

Top