Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gwaith Cartref - Home Work

Gosod ar Ddydd Llun - Dychwelyd ar Ddydd Iau /

Handed out on Monday - Returned on Thursday

 

Iaith a thema yn y blaen y llyfr /

Language and thematic work in the front of the book

 

Mathemateg yn y cefn /

Mathematics in the back

 

 

Amserlen cyflwyniadau/Presentation timetable

Top