Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Llawysgrifen | Handwriting

Fideo - Ffurfio llythrennau 'Teulu C' | Forming 'Teulu C' letters

Still image for this video

Ffurfio llythrennau 'Teulu r' | Forming 'Teulu r' letters

Still image for this video

Ffurfio llythrennau 'Teulu l' | Forming 'Teulu l' letters

Still image for this video

Ffurfio llythrennau 'Teulu i' | Forming 'Teulu i' letters

Still image for this video

Ffurfio'r llythrennau ch, rh, ph | Forming the letters ch, rh, ph

Still image for this video

Ffurfio'r llythrennau e, f, ff,w | Forming the letters e, f, ff, w

Still image for this video
Top