Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 1 - Miss Williams

Cawsom hwyl a sbri ar ein taith i 'Mountain View Ranch'. We had lots of fun on our trip to 'Mountain View Ranch'.

Dathlu Wythnos y Llyfr 📚 / Celebrating Book Week 📚

Mwynhau ar ein taith i Sain Ffagan 😃 Enjoying our trip to St. Ffagan 😃

Hwyl yn dysgu dawnsio gwerin gyda Nia o'r Urdd! Folk dancing fun with Nia from the Urdd!

Wythnos Cymreictod - Dawnsio Gwerin. Welshness week - Folk Dancing

Still image for this video

Hwyl ar ein taith i lyfrgell Gorseinon!

Fun on our visit to Gorseinon library!

Top