Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Helpu Eich Plentyn / Helping Your Child

Tablau Times Tables - Dysgwch y rhain drwy chwarae gemau tablau a- lein, gemau tablau gyda’r teulu ac wrth adrodd y tablau fel hyn, “Un dau yw dau, dau dau yw pedwar….”.

Please learn these by playing on-line games, times tables games with the family and by chanting e.g. “Un dau yw dau, dau dau yw pedwar…”.

 

Mae gan bob disgybl lyfr darllen (Cymraeg a Saesneg) a bydd disgwyl iddynt ddarllen eu llyfr darllen am gyfnod bob nos er mwyn gwella eu sgiliau darllen a dadansoddi. Mae angen dod a'r llyfr darllen i'r ysgol yn ddyddiol. Bydd y llyfrau yn cael eu newid ar ddisgresiwn yr athro. 

Each pupil has a reading book (Welsh and English) and they are expected to bring the books to school each day and read each evening to assist with reading and analytical skills. The books will be changed at the teachers discretion.

Top