Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 3/4 - Mr Sterl

Croeso i ddosbarth Mr Sterl

Dyma wybodaeth ddefnyddiol am weithgareddau'r dosbarth.

Here you will find useful information about class activities.

Plant Mewn Angen - Gwallt Gwirion / Children in Need - Crazy Hair Day

Plant Mewn Angen - Gwallt Gwirion / Children in Need - Crazy Hair Day 1

Dylunio Carden Nadolig / Designing a Christmas Card

Dylunio Carden Nadolig / Designing a Christmas Card 1

Dyma ni yn y goedwig! Here we are in the woods!

Dyma ni yn y goedwig! Here we are in the woods! 1
Dyma ni yn y goedwig! Here we are in the woods! 2
Dyma ni yn y goedwig! Here we are in the woods! 3
Dyma ni yn y goedwig! Here we are in the woods! 4
Dyma ni yn y goedwig! Here we are in the woods! 5
Dyma ni yn y goedwig! Here we are in the woods! 6
Dyma ni yn y goedwig! Here we are in the woods! 7
Dyma ni yn y goedwig! Here we are in the woods! 8
Dyma ni yn y goedwig! Here we are in the woods! 9
Top