Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 3/4 - Mr Sterl

Croeso i ddosbarth Mr Sterl

Dyma wybodaeth ddefnyddiol am weithgareddau'r dosbarth.

Here you will find useful information about class activities.

Diwrnod y Llyfr / World Book Day

Dathlu Dydd Gwyl Dewi

trim.6A3D8EC8-BE63-45B5-B946-F2D90CF324A6.MOV

Still image for this video

O am hwyl gyda Bronwen Lewis heddiw! So much fun with Bronwen Lewis today! Am fraint!

Still image for this video

Diwrnod coch, gwyn a gwyrdd.

Diwrnod Siwmper Nadolig / Christmas Jumper Day

Cyngerdd Nadolig / Christmas Concert

Plant Mewn Angen - Gwallt Gwirion / Children in Need - Crazy Hair Day

Dylunio Carden Nadolig / Designing a Christmas Card

Dyma ni yn y goedwig! Here we are in the woods!

Top