Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Themau / Themes

Themau

Ar draws y flwyddyn bydd y dosbarth yn dilyn y themau canlynol / Across the year the class will work on the following themes: 

 

Breuddwyd i Dderwydd / Dream of a Druid

 

Ardal Drychineb / Disaster Zone

 

Gourmet Byd Eang / Global Gourmet

 

Y Synhwyrau / Sensoria

 

Arwyr Beirianwyr / Flight Engineers

 

Gweledigaeth Newydd - New Visions

Top