Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Rhifedd/ Numeracy

Dyma rhai adnoddau i gynorthwyo eich plentyn wrth eu gwaith.  Dyma'r dulliau sy'n cael eu defnyddio o fewn y dosbarth.

Here are some guidance images to assist your child with their work.  These are the methods used in class.

Sgwar Lluosi/ Multiplication Grid

Llinell rhif gan gynnwys rhifau negyddol 

Number lines to include negative numbers.

Related image

Siapau 2D / 2D shapes

Onglau a Siapau 3D/ Angles and 3D Shapes

Tablau / Times tables

 

Mae angen i'ch plentyn ddysgu eu tablau hyd at 12 x 12.   Mae'r plant yn defnyddio'u tablau yn ddyddiol o fewn y gwersi ac o fewn y gwersi CLIC.  Y ffordd orau i'w dysgu yw i adrodd y tablau yn defnyddio'r patrwm yma:

"Un dau yw dau

   Dau dau yw pedwar

      Tri dau yw chwech.....

  ..... tra'n gwneud ymarferion ar y cyfrifiadur ar gemau fel 'Hit the Button', 'Topmarks maths games' a.y.b.

 

Your child needs to learn their times table up to 12x12.  The pupils use their tables daily within maths lessons and also withing the CLIC lessons.  The best way to learn them is to chant them using the above pattern.  They can also play maths games online such as 'Hit the button', 'Topmarks maths games' etc.

Mesuriadau / Measurements 

 

 

 

 

Top