Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 3 - Mrs Seaman

Yma cewch yr holl wybodaeth sydd angen i chi wybod am ein dosbarth ni!

 

Here you will find all of the information you need about our class!

Arbrawf Gwyddoniaeth/ Science experiment

Plannu blodau haul/ Planting sunflower seeds 🌻🌻🌻

Enillom ni y cwpan presenoldeb / We won the attendance cup

Diwrnod y Ddaear 2023 / Earth Day 2023

 

 

Gwnaethom greu Tai Tuduriaid / We made Tudor houses 

Defnyddio ein synhwyrau yn y warchodfa/ Using our senses in the nature reserve

Nadolig Llawen i chi gyd!

 

Merry Christmas to you all!

trim.4F5FCF26-74CF-4F61-BADA-69406A296799.MOV

Still image for this video

Plant Mewn Angen 2022 / Children in Need 2022

Enillom ni y Cwpan Presenoldeb! / We won the attendance cup!

Joio yn y jambori! Enjoying the jambori!

Ein hymweliad misol â Llyfrgell Gorseinon / Our monthly visit to Gorseinon Library

Taith Gerdded Noddedig / Sponsored Walk

26-30/9/22 Her Cydweithio Llythrennedd- Arbrofi gydag Atalnodi / Collaborative Literacy Challenge- Experimenting with Punctuation

Still image for this video

Still image for this video

26-30/9/22 Her Cydweithio Rhifedd- Didoli Symiau Symbol Coll / Collaborative Numeracy Challenge- Sorting Missing Symbol Sums

Taith Gerdded Ein Hardal Leol

Top