Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 1&2 - Mrs Bishop-Williams

Dyma ni! Here we are!

Sganiwch y côd QR am wybodaeth dosbarth. / Scan the QR code for class information.

Cyffro yn ein dosbarth newydd! / Excitement in our new classroom!

Datblygu sgiliau cyd-chwarae’n ddiogel. / Developing co-operation skills ensuring safety.

👍 Cefnogi elusen Macmillan. Diolch! / Supporting the Macmillan charity. Thankyou! 👍

🚶🏽🚶🏼‍♀️Taith gerdded noddedig o amgylch ein cynefin. / Sponsored walk around our community. 🚶🏼‍♀️🚶🏾

Chwilota am yr Hydref! / Searching for Autumn!

Datblygu ein sgiliau creadigol a llythrennedd wrth ffurfio llythrennau yn y warchodfa. / Developing our creative and literacy skills by forming letters outdoors.

Diwrnod Plant Mewn Angen / Children In Need Day

Hwyl a sbri wrth ddatblygu ein sgiliau gwyddonol yn Techniquest! / Fun and games developing our science skills at Techniquest!

trim.164D6E6B-051D-4B3B-B57D-99E8CEFAC727.MOV

Still image for this video

trim.028D9AA7-8014-401D-9528-AA4EF2DCC7AC.MOV

Still image for this video

trim.E782F653-5173-4846-A718-BF3B408EA809.MOV

Still image for this video

trim.9276986E-5229-434B-9F98-C0F8F6434A71.MOV

Still image for this video

trim.123C84C2-1D92-4DD8-95B6-11B5151DB0EB.MOV

Still image for this video

Blwyddyn Newydd Dda! Ein calendrau 2023! / Happy New Year! Our 2023 calendars!

Ymweld â Llyfrgell Gorseinon. / Visiting Gorseinon Library.

Stori ‘Cantre’r Gwaelod’ yn null Pie Corbett (chwedl draddodiadol Gymreig). / The story of ‘Cantre’r Gwaelod’ in the style of Pie Corbett (a traditional Welsh tale).

Still image for this video

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi. / Celebrating Saint David’s Day.

Ymweliad â’r Gwasanaeth Tân. / A visit by the Fire Service.

Datblygu ymwybyddiaeth Syndrom Downs. / Downs Syndrome awareness day.

Cynllunio a chreu cerdyn popio-fyny y Pasg! / Designing and creating an Easter pop-up card!

Still image for this video

trim.62C3AEE9-CDB0-4E75-9650-06B4160FA59A.MOV

Still image for this video

trim.CD2B411D-058C-48A4-B38E-7F2C6DEAD555.MOV

Still image for this video

trim.EB88D25D-3750-471F-8A72-6C657311B4F9.MOV

Still image for this video

trim.766F6E67-0FB2-459D-942B-053F84AF1B20.MOV

Still image for this video

trim.DE98D328-9DD3-4304-98FA-03AD9C93F484.MOV

Still image for this video

trim.44FC50C3-8499-4065-8B36-8C83007C8778.MOV

Still image for this video

trim.740C8771-677B-4663-81D5-09B69513DA2C.MOV

Still image for this video

trim.2B89F7C0-FB9C-4D33-8F83-883677C48161.MOV

Still image for this video

trim.0356D3B0-BA52-4D1D-BF67-065851F69090.MOV

Still image for this video

Mwynhau a dysgu ym Mhenclacwydd! / Enjoying and learning at Penclacwydd!

Hwyl ym Mharc Margam. / Fun at Margam Park.

Top