Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 1&2 - Mrs Bishop-Williams

Dyma ni! Here we are!

Sganiwch y côd QR am wybodaeth dosbarth. / Scan the QR code for class information.

Cyffro yn ein dosbarth newydd! / Excitement in our new classroom!

Datblygu sgiliau cyd-chwarae’n ddiogel. / Developing co-operation skills ensuring safety.

👍 Cefnogi elusen Macmillan. Diolch! / Supporting the Macmillan charity. Thankyou! 👍

🚶🏽🚶🏼‍♀️Taith gerdded noddedig o amgylch ein cynefin. / Sponsored walk around our community. 🚶🏼‍♀️🚶🏾

Chwilota am yr Hydref! / Searching for Autumn!

Datblygu ein sgiliau creadigol a llythrennedd wrth ffurfio llythrennau yn y warchodfa. / Developing our creative and literacy skills by forming letters outdoors.

Diwrnod Plant Mewn Angen / Children In Need Day

Top