Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gwaith Cartref - Homework

 

 

Mathemateg (Weekly) 

Cefn y llyfr pinc / Back of the pink book

 

Gosod ar Ddydd Llun - Dychwelyd ar Ddydd Iau /

Handed out on Monday - Returned on Thursday

 

Iaith a Thema

Blaen y llyfr pinc / Front of the pink book

 

Cyflwynir cyfres o weithgareddau ar ddechrau pob hanner tymor- Dychwelyd erbyn diwedd yr hanner tymor 

 

A series of activities will be presented at the beginning of each half term - 

Returned by the end of the half term

 

 

Gwaith Cartref Thema - Hydref 1

Geiriau caneuon y gyngerdd Nadolig 2017

Top