Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn โ€“ Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 2- Mrs Griffiths

CROESO i flwyddyn 2

WELCOME to year 2

Rhai oโ€™n heriau / Some of our challenges

Dydd y Llyfr / World Book Day

Dydd y Llyfr / World Book Day 1
Dydd y Llyfr / World Book Day 2

Dysgu am e-ddiogelwch / Learning about internet safety

Picture 1
Picture 2

Pythefnos Masnach Deg

Pythefnos Masnach Deg 1
Pythefnos Masnach Deg 2

Gwyddoniaeth Calon Lรขn / Calon Lรขn science

Hawliau Plant / Childrenโ€™s Rights

Dysgu dweud yr amser/ Learning to tell the time

Effaith ymarfer ar y corff / The effects of exercise on the body

Effaith ymarfer ar y corff / The effects of exercise on the body 1
Effaith ymarfer ar y corff / The effects of exercise on the body 2

Chwarae yn yr awyr agored ar ymweliad a'r Gerddi Botaneg / outdoor play during a visit to the Botanical Gardens.

Dysgu am fwyd Siapaneaidd/ Learning about Japanese food.

Dysgu trwy chwarae / Learning through play

Dysgu am brodweddau siapiau/ Learning about the properties of shapes.

Top