Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 2- Mrs Griffiths

CROESO i flwyddyn 2

WELCOME to year 2

Rhai o’n heriau / Some of our challenges

Dydd y Llyfr / World Book Day

Dysgu am e-ddiogelwch / Learning about internet safety

Pythefnos Masnach Deg

Gwyddoniaeth Calon Lân / Calon Lân science

Hawliau Plant / Children’s Rights

Dysgu dweud yr amser/ Learning to tell the time

Effaith ymarfer ar y corff / The effects of exercise on the body

Chwarae yn yr awyr agored ar ymweliad a'r Gerddi Botaneg / outdoor play during a visit to the Botanical Gardens.

Dysgu am fwyd Siapaneaidd/ Learning about Japanese food.

Dysgu trwy chwarae / Learning through play

Dysgu am brodweddau siapiau/ Learning about the properties of shapes.

Top