Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 2- Mrs Griffiths

CROESO i flwyddyn 2

WELCOME to year 2

Dysgu am fwyd Siapaneaidd/ Learning about Japanese food.

Dysgu trwy chwarae / Learning through play

Dysgu am brodweddau siapiau/ Learning about the properties of shapes.

Top