Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn โ€“ Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 2

Picture 1

Dosbarth Mr Locke - gwersi Datblygiad Creadigol. Creative development lessons.

Dosbarth Mr Locke - gwersi Datblygiad Creadigol. Creative development lessons.  1
Dosbarth Mr Locke - gwersi Datblygiad Creadigol. Creative development lessons.  2

Efelychu gwaith yr artist Andy Goldsworthy/ Creating art in the style of artist Andy Goldsworthy. Ein cywion hwyaden yn deor ac yn nofio!/ Our dukclings hatching and swimming!

Efelychu gwaith yr artist Andy Goldsworthy/ Creating art in the style of artist Andy Goldsworthy. Ein cywion hwyaden yn deor ac yn nofio!/ Our dukclings hatching and swimming! 1
Efelychu gwaith yr artist Andy Goldsworthy/ Creating art in the style of artist Andy Goldsworthy. Ein cywion hwyaden yn deor ac yn nofio!/ Our dukclings hatching and swimming! 2
Efelychu gwaith yr artist Andy Goldsworthy/ Creating art in the style of artist Andy Goldsworthy. Ein cywion hwyaden yn deor ac yn nofio!/ Our dukclings hatching and swimming! 3

Efelychu gwaith Celf Andy Goldsworthy

Efelychu gwaith Celf Andy Goldsworthy 1
Efelychu gwaith Celf Andy Goldsworthy 2
Efelychu gwaith Celf Andy Goldsworthy 3
Efelychu gwaith Celf Andy Goldsworthy 4
Efelychu gwaith Celf Andy Goldsworthy 5
Efelychu gwaith Celf Andy Goldsworthy 6

Gwirfoddolwyr yn helpu o fewn y dosbarth/Volunteers helping in class

Gwirfoddolwyr yn helpu o fewn y dosbarth/Volunteers helping in class 1

Dysgu am fyd busnes / Learning about the world of business

Dysgu am fyd busnes / Learning about the world of business 1
Dysgu am fyd busnes / Learning about the world of business 2
Dysgu am fyd busnes / Learning about the world of business 3

Gwerthu cardiau a pherfformio i rieni - caneuon/barddoniaeth.

Gwerthu cardiau a pherfformio i rieni - caneuon/barddoniaeth. 1
Picture 1

Picnic Iachus yn y Warchodfa/ A healthy picnic in our Nature Reserve

Picnic Iachus yn y Warchodfa/ A healthy picnic in our Nature Reserve 1
Picnic Iachus yn y Warchodfa/ A healthy picnic in our Nature Reserve 2
Picnic Iachus yn y Warchodfa/ A healthy picnic in our Nature Reserve 3

Cuddfannau a Dant y llew

Picture 1
Picture 2

Coginio Bara!!!!

Coginio Bara!!!! 1

Thema: Sลต Bach. Dosbarth Mr Locke.

Croeso i Isabela, Harri a Ffion!!

Croeso i Isabela, Harri a Ffion!! 1

Croeso i  dudalen Blwyddyn 2! 

 

Picture 1
Picture 1

Gymnasteg

Gymnasteg 1
Picture 1
Picture 2
Picture 3

Dathlu gwaith Masnach Deg

Dathlu gwaith Masnach Deg 1
Dathlu gwaith Masnach Deg 2

Chwilio am bethau dynol a ffisegol yn yr amgylchedd leol

Chwilio am bethau dynol a ffisegol yn yr amgylchedd leol 1
Chwilio am bethau dynol a ffisegol yn yr amgylchedd leol 2
Chwilio am bethau dynol a ffisegol yn yr amgylchedd leol 3
Chwilio am bethau dynol a ffisegol yn yr amgylchedd leol 4
Chwilio am bethau dynol a ffisegol yn yr amgylchedd leol 5

Diwrnod y Llyfr/ World Book Day

Diwrnod y Llyfr/ World Book Day 1
Diwrnod y Llyfr/ World Book Day 2

Paratoi, coginio a blasu cawl cennin/ Prepare, cook and taste cawl.

Paratoi, coginio a blasu cawl cennin/ Prepare, cook and taste cawl. 1

Dathliadau Dydd Gwyl Ddewi/ St.David's Day celebrations

Dathliadau Dydd Gwyl Ddewi/ St.David's Day celebrations 1

Casgliad Nadolig ar gyfer y banc bwyd lleol. Christmas collection for the local food bank.

Casgliad Nadolig ar gyfer y banc bwyd lleol. Christmas collection for the local food bank. 1

Gwaith creadigol. Model o'r teulu. Creative work. A model of the family.

Gwaith creadigol. Model o'r teulu. Creative work. A model of the family. 1

Mesur ein traed,dwylo a thaldra. Measuring our hands,feet and height. Cyflwyno hoff degan. Presenting a favourite toy

Mesur ein traed,dwylo a thaldra. Measuring our hands,feet and height.    Cyflwyno hoff degan. Presenting a favourite toy 1
Mesur ein traed,dwylo a thaldra. Measuring our hands,feet and height.    Cyflwyno hoff degan. Presenting a favourite toy 2

Albwm y Teulu

Albwm y Teulu 1
Albwm y Teulu 2

Arbrawf y Synhwyrau

Arbrawf y Synhwyrau 1

Bore coffi Macmillan

Bore coffi Macmillan 1

Ymweliad Mrs Sartori a'i babi

Ymweliad Mrs Sartori a'i babi 1

Y Synhwyrau

Y Synhwyrau 1
Y Synhwyrau 2
Top