Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 2

Dosbarth Mr Locke - gwersi Datblygiad Creadigol. Creative development lessons.

Efelychu gwaith yr artist Andy Goldsworthy/ Creating art in the style of artist Andy Goldsworthy. Ein cywion hwyaden yn deor ac yn nofio!/ Our dukclings hatching and swimming!

Efelychu gwaith Celf Andy Goldsworthy

Gwirfoddolwyr yn helpu o fewn y dosbarth/Volunteers helping in class

Dysgu am fyd busnes / Learning about the world of business

Gwerthu cardiau a pherfformio i rieni - caneuon/barddoniaeth.

Picnic Iachus yn y Warchodfa/ A healthy picnic in our Nature Reserve

Cuddfannau a Dant y llew

Coginio Bara!!!!

Thema: Sŵ Bach. Dosbarth Mr Locke.

Croeso i Isabela, Harri a Ffion!!

Croeso i  dudalen Blwyddyn 2! 

 

Gymnasteg

Dathlu gwaith Masnach Deg

Chwilio am bethau dynol a ffisegol yn yr amgylchedd leol

Diwrnod y Llyfr/ World Book Day

Paratoi, coginio a blasu cawl cennin/ Prepare, cook and taste cawl.

Dathliadau Dydd Gwyl Ddewi/ St.David's Day celebrations

Casgliad Nadolig ar gyfer y banc bwyd lleol. Christmas collection for the local food bank.

Gwaith creadigol. Model o'r teulu. Creative work. A model of the family.

Mesur ein traed,dwylo a thaldra. Measuring our hands,feet and height. Cyflwyno hoff degan. Presenting a favourite toy

Albwm y Teulu

Arbrawf y Synhwyrau

Bore coffi Macmillan

Ymweliad Mrs Sartori a'i babi

Y Synhwyrau

Top