Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Thema/Theme

Hydref 2019: Ein thema am tymor hwn yw 'Ein Byd Rhyfeddol'. Croeso i chi rannu unrhyw wybodaeth neu adnoddau addas sydd gennych am y thema gyda'r dosbarth. Mynnwch ar unrhyw gyfleoedd i ymgymryd mewn profiadau yn ein byd rhyfeddol!

Byddwn yn gwneud ‘Themau Bach’ yn achlysurol yn ystod y flwyddyn er mwyn dathlu 

digwyddiadau amrywiol; gan ddechrau gyda pythefnos Cwpan Rygbi'r Byd rhwng 23.9.2019 - 4.10.2019. Gwlad cartref ein dosbarth yw Rwsia!

 

Autumn 2019: Our theme this term is 'Our Incredible World'. Please feel free to share any relevant information or resources you may have about the theme with the class. Take advantage of any opportunities to explore our wonderful world!

We will also be doing ‘Mini Themes’ at various times throughout the year to celebrate different events; starting with a Rugby World Cup fortnight between 23.9.2019 - 4.10.2019. Our class home nation is Russia!

Top