Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Aelodau o'r cynghorau - Council members

Dyma cynrychiolydd Cyngor Ysgol dosbarth Miss Gwenter.

Meet the school council representative from Miss Gwenter's class.

Dyma cynrychiolydd Pwyllgor Eco dosbarth Miss Gwenter.

Meet the Eco Committee representative from Miss Gwenter's class.

Dyma cynrychiolydd Pwyllgor Lles dosbarth Miss Gwenter.

Meet the Welfare Committee representative from Miss Gwenter's class.

Top