Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Sillafu/ Spelling

Pob dydd Gwener bydd y disgyblion yn derbyn set o eiriau Cymraeg a geiriau Saesneg i ddysgu sut i sillafu'n gywir yn ystod yr wythnos. Bydd cwis sillafu'n cael i'w chynnal yn y dosbarth pob ddydd Gwener.

 

Every Friday the pupils will receive a set of Welsh words and English words to learn to spell correctly during the week. Every Friday there will be a spelling quiz in class.

Top