Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Thema / Theme

Ein thema gyntaf yw 'Teimladau Trafferthus'. Y Maes Dysgu a Phrofiad Iechyd a Lles, bydd yn arwain prif weithgareddau'r thema.

 

Our first theme is 'Fuzzy Feelings'. The Area of Learning and Experience that will lead our main thematic activities is, Health and Wellbeing. 

Top