Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

10/9/20

Nad oeddem yn gallu defnyddio'r warchodfa natur ar ein hymweliad cyntaf oherwydd roedd y llawfeddygon coed yno'n gweithio'n galed i sicrhau ei bod yn ddiogel i ni. Fe wnaethon ni droi at ddefnyddio cae'r ysgol ar gyfer ein helfa Natur - a mwynhaodd y plant yn fawr!
 

Turns out we were unable to use the nature reserve on our first visit due to the tree surgeons that were there working hard to ensure it's safe for us. We resorted to using the school field for our Nature hunt - and the children thoroughly enjoyed!

Top