Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Dosbarth Derbyn


                                            Dydd Mercher Chwefror 10fed ~ Wednesday February 10th

Dydd Llun Chwefror 8fed - Monday February 8th

Sioe Nadolig dosbarth Mrs Fewings ~ Mrs Fewings' Class Christmas Show

Brysia asyn bychan- Dosbarth Mrs Fewings

Still image for this video

Sioe Nadolig Cyw~ Cyw Christmas Show

Dosbarth Mrs Fewings

 

Mabolgampau y Derbyn/Sport's Day!

Parti Diwedd Tymor Mrs White/End of Year Party

Top