Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 3 - Mr D Scozzi

Cardiau Nadolig / Christmas Cards (22/12/23)

Sillafu Sion Corn / Santa Spelling (21/12/23)

Llawysgrifen Caneuon Nadolig / Christmas Song Handwriting (20/12/23)

Mwy o Hwyliau Nadolig / More Christmas Spirits (19/12/23)

Still image for this video

Pencampwyr Cymesuredd / Symmetry Champions (18/12/24)

Sillafu Nadolig / Christmas Spelling (15/12/23)

Rap Tacluso / Tidy Up Rap (14/12/23)

Still image for this video

Llawysgrifen Dim Wi-Fi / No Wi-Fi Handwriting (13/12/24)

Stori’r Geni yn y Fferm Cymunedol / The Nativity at the Community Farm (8/12/23)

Canlyniadau Ein Pabis Tachwedd / Results of Our November Poppies (8/12/24)

Sillafu Elf on a Shelf / Elf on a Shelf Spelling (6/12/23)

Llawysgrifen Elf on a Shelf / Elf on a Shelf Handwriting (5/12/23)

PHEW! Roedd llyfr Parker yn iawn! / PHEW! Parker’s book was okay! (4/11/23)

Still image for this video

YOGA! (1/12/23)

EIN CORRACH DRYGIONUS / OUR TRICKY ELF (Rhagfyr 2023 / December 2023)

Hwyliau Nadolig / Christmas Spirit (30/11/23) (2)

Still image for this video

Hwyliau Nadolig / Christmas Spirit (30/11/23) (1)

Still image for this video

Sillafu Y Gaeaf / Winter Spelling (30/11/23)

Llawysgrifen Y Gaeaf / Winter Handwriting (29/11/23)

Gemau Adio a Dosrannu / Addition and Partitioning Games (28/11/23) (2)

Still image for this video

Gemau Adio a Dosrannu / Addition and Partitioning Games (28/11/23) (1)

Still image for this video

Gweithgareddau Arian / Money Activities (27/11/23)

Sillafu Gwrth-Fwlio / Anti-Bullying Handwriting (24/11/23)

Llawysgrifen Gwrth-Fwlio / Anti-Bullying Week Handwriting (22/11/23)

BOOMWHACKERS! (20/11/23)

Still image for this video

BOOMWHACKERS! (20/11/23)

Llawysgrifen Sul y Cofio / Remembrance Sunday Handwriting (17/11/23)

Sillafu Sul y Cofio / Remembrance Day Spelling (14/11/23)

Nôl i’r Llyfregell! / Back to the Library! (13/11/23)

Llawysgrifen Tan Gwyllt / Firework Handwriting (10/11/23)

Sillafu Tan Gwyllt / Firework Spelling (8/11/23)

Patrymau Rhyddid Harriet Tubman yn y Warchodfa Natur / Harriet Tubman Freedom Patterns in the Nature Reserve (7/11/23)