Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Pwyllgor Lles / Wellbeing Committee

Pwyllgor Lles yn trafod gyda Sophie sy’n gweithio i Comisiynydd Plant Cymru.

Sesiwn Hawliau Pant 10/10/2023

Y Pwyllgor Lles yn lapio anrhegion ar gyfer sioe Nadolig Do Re Mi Canu.

Jambori Do Re Mi Canu 18/12/23

Clwb Lles 17/1/24

Clwb Lles 23/01/24

Trip y Pwyllgor Lles i’r Senedd yng Nghaerdydd / The Well-being Committee’s Trip to the Senate in Cardiff 31/01/24

Clwb Lles 06/02/24

Clwb Lles 20/02/2024

Dodd Gŵyl Dewi Hapus- Anrhegion oddi-wrth y Pwyllgor Lles

Dosbarthu masgot Tili Tylluan i bawb.

Clwb Lles 5/02/2024

Bore Lles Staff

Trip y Pwyllgor Lles i’r Senedd yang Nghaerdydd / The Well-being Committee’s Trip to the Senate in Cardiff (25/1/23)

Ein hagenda ar gyfer blwyddyn academaidd 2022-2023... / Our agenda for the 2022-2023 academic year...

Cynrychiolwyr / Representatives 2022-23

Top