Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Oriel / Gallery

Sesiwn blasu chwaraeon yr URDD/ URDD sports taster session

Creu Perllan i ddathlu’r Hen Galan/ Making a ‘Perllan’ to celebrate the Old New Year in Wales!

C’MON CYMRU 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 ⚽️

Addurno coed / decorating trees

Plant mewn angen / Children in need

Joio yn y Jambori - canu gyda Dafydd Iwan 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Still image for this video

Dysgu am ysgolion Oes Victoria / Learning about schooling in the Victorian Era!

Still image for this video
Cafodd y plant sioc wrth gael gwers gyda athrawes o’r Oes Victoria / The children had a shock whilst having a lesson with a teacher from the Victorian Era!

Diwrnod ardderchog ar ein ymweliad i’r amgueddfa ac i weld sioe anhygoel Theatr Na’nog / A wonderful day on our visit to the museum and a fantastic show by Theatr Na’nog!

Patrymau gyda pethau’r hydref / Patterns with autumnal things 🍁🍂🪵🥜

Namaste 🙏 🧘‍♀️ 🧘‍♂️

Creu pastai pysgod yn y gwarchodfa natur / Making fish pie in the nature reserve 🐠🍤🌿

Llongyfarchiadau i’r plant am gerdded 3 milltir er mwyn codi arian tuag at Maggies / Well done to the children for walking 3 miles to raise money for Maggies 🧡

Diwrnod anhygoel yn Selwyn’s Seafood / An amazing day in Selwyn’s Seafood

Mae’r plant yn hoffi’r gwarchodfa newydd yn fawr iawn/ The children love the new reserve ❤️👍🏼

Taith o amgylch ein hardal leol / A walk around our local area

Creu colomen ar ddiwrnod rhyngwladol heddwch / Creating a dove on national day of peace

❤️ Ein diwrnod cyntaf ym mlwyddyn 5 / Our first day in year 5 ❤️

Top