Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Hwyl a Sbri/ Fun Activities

Llythyren ‘p’ / Letter ‘p’

Llythyren ‘h’ / Letter ‘h’

Llythyren ‘m’ / Letter ‘m’

Llythyren ‘n’ / Letter ‘n’

Llythyren ‘r’ / Letter ‘r’

Dydd Gwyl Dewi Hapus

Adolygu llythrennau POPAT

Llythyren ‘a’ / Letter ‘a’

Llythyren ‘c’/ Letter ‘c’

Wythnos Yr Hydref/ Autumn week

Wythnos Siapiau/ Shapes Week

Wythnos Lliwiau / Colour Week

Wythnos pobl sy’n helpu / People who help us

Wythnos hylendid / Hygiene week

Wythnos ‘Teulu’ / ‘Family’ week

Wythnos ‘Dyma fi’ / ‘This is me’ week

Top