Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Rhy bell i gerdded

Rhy bell i gerdded...

Dyma ein thema y tymor yma.  Byddwn yn astudio amrywiaeth o feysydd yn ymwneud ag Abertawe a'r ardal leol.  This is our theme for the term.  We will be studying a variety of aspects with regard to Swansea and the surrounding area.

Dyma flas o'r gweithgareddau o fewn ein thema. / Here is a sample of the activities within the theme.

Yn ystod y thema, rydyn ni wedi ymchwilio i nifer o agweddau am Abertawe. 

Cafon ni'r cyfle i ymweld ag Amgueddfa'r Glannau ac Amgueddfa Abertawe, yma gwelon ni nifer o bethau diddorol megis lluniau yn hanes Abertawe ac arteffactau amrywiol.     

Top