Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gwersi Cerddoriaeth / Music Lessons

 

                  

Gwersi Llinynnol a Gwersi Pres -

Bydd Miss Pearce yn yr ysgol ar fore Llun, felly cofiwch ddod a'ch offerynnau i ddangos sut rydych wedi bod yn ymarfer dros yr wythnos!

String and Bras Lessons -

Miss Pearce will be in school each Monday morning, so remember to bring your instruments and show how you have practiced over the week!

 

                                                                             

 

Gwersi Telyn -

Bydd Mrs Davies yn yr ysgol ar fore Mawrth.  Cofiwch ymarfer yn ystod amser chwarae ac edrychwch ar yr amserlen ar yr hysbysfwrdd.

Harp Lessons

Mrs Davies will be in school to give lessons on a Tuesday morning.  Remember to look at the noticeboard to see when you are timetabled to practice.

Top