Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Sillafu/ Spelling

W/D 15/04/24 

 

disagree

dislike 

disappear 

dishonest

distrust 

distract

discard 

disgrace 

disallow 

disappoint 

disbelief 

discuss

disconnect

 

W/D 08/04/24

 

awel

Awst

tawel

tlawd

hawdd

llawr

rhaw

iawn

brawd

Ionawr

 

W/D 11/03/24

 

gyda

ni

gallu

allan 

hwn

hon

mynd

hoffi  

rhai

felly

dim

bach

mawr

felly 

na

iawn

cas

cael

ceg

 

‘Wh’ 

 

what

who

whisper

whale 

when 

whimper

what 

where

whirl

which 

whistle

wheel

while

white

whip

whisper

 

W/D 20/02/24

 

mat

jwg

jam 

wedi 

cael

pwy

doedd

sut 

allan

mas 

mewn 

mwy

llai

môr

côr

canu 

dweud

ateb

 

High Frequency Words W/C: 15/01/24

 

the

and

to 

said

in 

he 

of 

was

you 

they

on

she 

is

for

at

his

but

 

W/D 08/01/24

yn

car

enw

dad

roedd

rydw

dyma 

mynd

mam 

na

tro

deg

dau 

ef

hi

ar

ac

o’r 

coes

 

Wythnos 2

 

Monday 

Tuesday 

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

 

Wythnos 1

 

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau 

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 

Dydd Sul

 

Top