Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Themau/ Themes

Bydd ein thema'r tymor hwn yn ffocysu ar drychinebau naturiol y byd. 

 

Our theme this term will focus on the natural disasters of the world. 

Dysgu am beryglon llifddwr/ Learning about the dangers of flood water.

Mae ein thema yr hanner tymor hwn wedi’i seilio ar ein nofel dosbarth; ‘The Worry Website’ gan Jacqueline Wilson.  

Our theme this term is based on our class novel ‘The Worry Website’ by Jacqueline Wilson. 

Top