Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Addysg Gorfforol/ Physical Education

Symud! Moving!

Rhewi! Freeze!

Ymlacio! Relaxing!

Ymarferion tenis!

Cerdded a chydbwyso ar y meinciau!

Walking and balancing on the benches!

Llusgo ar hyd y meinciau!

Sliding along the benches on our tummies!

Top