Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Y Lindysyn Llwglyd Iawn - The Very Hungry Caterpillar

 Y Lindysyn Llwglyd Iawn 

Darllenwch y stori 'Y Lindysyn Llwglyd Iawn' gan Eric Carle yma:

Read the story 'Y Lindysyn Llwyglyd Iawn' (The Very Hungry Caterpillar) by Eric Carle here:

 

  • Fedrwch chi gofio trefn y stori/ Beth fwytodd y lindysyn? Can you remember the order of the story? What did the caterpillar eat?

Geiriau/Words –       Yn gyntaf/first

                                 Nesaf/next

                                 Yna/ then

                                 Wedyn/ then

                                 Yn olaf/ lastly

  • Edrychwch ar y bwyd yn y stori. Pa fwydydd sydd yn iachus/ ddim yn iachus? Pam ei bod yn bwysig i fwyta’n iach? Look at the food in the story. Which foods are healthy/ not healthy? Why is it important to eat healthy food?  
  • Creu patrwm ailadrodd lindys. Make a caterpillar using a repeating pattern.
  • Defnyddiwch lysiau a ffrwyth i greu patrymau ailadroddus. Use any spare fruit or vegetables to paint with to make a pattern.
  • Ewch i chwilota am drychfiod yn yr ardd, sawl coes sydd gyda’r trychfil? Beth fedrwch chi ddarganfod ar y wê am y trychfil? Fedrwch chi greu ffeil ffeithiau am un ohonynt? Go on a minibeast hunt in the garden, what have you found? How many legs do they have? Can you find out information about your bug and create a fact file?

E.e.    Enw'r trychfil / Name of mini beast

        Lliw/ Colour

        Maint/ Size

        Coesau/ Legs

        Cynefin/ Habitat

        Ffeithiau diddorol/ Fun facts
 

  • Allwch chi ysgrifennu geiriau neu frawddeg o'r stori a thynnu lluniau i gyd-fynd â'ch ysgrifennu? Can you write words or a sentence from the story and draw pictures to go with your writing?
    Defnyddiwch Ap 2CAS / Papur a phensil / sialc - neu unrhyw beth rydych chi ei eisiau! 
    Use the App 2CAS/ pencil or paper/ chalk - or anything you want to!

Dyma fat geiriau i'ch helpu chi gyda'ch ysgrifennu - Here is a word mat to help you with your writing.

Os oes gennych argraffydd dyma adnoddau ychwanegol. If you have a printer here are some additional resources.

Fedrwch chi baentio pili pala? Can you paint a butterfly?

Dewch i baentio lindysyn - Come and paint a caterpillar.

Addurnwch garreg fawr neu plât papur fel trychfil. Decorate a stone or a paper plate like a mini beast. 

Top