Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Derbyn - Miss West

Gwibdaith i Ganolfan Treftadaeth Gwyr (trip to Gower Heritage Centre)

Dysgu am for-ladron (learning about pirates)

Wythnos Ffitrwydd (Fitness Week)

Blasu ffrwythau (Tasting fruit)

Ymweliad a Llys Nini (Visit to Llys Nini)

Joio’r Pasg (Enjoying Easter)

Naid Noddedig (Sponsored Bounce)

Ymweliad yr RSPB (Visit from the RSPB)

Dydd Trwynau Coch (Red Nose Day)

Pythefnos Masnach Deg (Fairtrade Fortnight)

Dydd Gwyl Dewi

Wythnos y Llyfr (Book week)

Blwyddyn Newydd Tsieineaidd (Chinese New Year)

Diwrnod Dathlu Sgiliau (Celebrating Skills Day)

Gweithgareddau’r Gaeaf (Winter activities)

Sgiliau peldroed gyda’r Urdd (Football skills with the Urdd)

Parti Nadolig (Christmas Party)

Dathlu’r Nadolig (Celebrating Christmas)

Diwrnod Plant Mewn Angen (Children in Need Day)

Dysgu am germau (Learning about germs)

Dathlu Noson Tan Gwyllt (Celebrating Bonfire Night)

Ymweliad y frigad dan (A visit from the Fire Service)

Dathlu’r Hydref (Celebrating Autumn)

Dysgu llawysgrifen glwm (Learning cursive handwriting)

Bore Coffi Macmillan (Macmillan Coffee Morning)

Creu patrymau (Making patterns)

Elen Benfelen a’r 3 arth (Goldilocks and the 3 bears)

Ymchwilio a siapiau (Learning about shapes)

Joio yn y Dosbarth Derbyn (Having fun in Reception Class)

Top