Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Derbyn - Miss West

Gwibdaith i Ganolfan Treftadaeth Gwyr (trip to Gower Heritage Centre)

Gwibdaith i Ganolfan Treftadaeth Gwyr (trip to Gower Heritage Centre) 1
Gwibdaith i Ganolfan Treftadaeth Gwyr (trip to Gower Heritage Centre) 2
Gwibdaith i Ganolfan Treftadaeth Gwyr (trip to Gower Heritage Centre) 3
Gwibdaith i Ganolfan Treftadaeth Gwyr (trip to Gower Heritage Centre) 4
Gwibdaith i Ganolfan Treftadaeth Gwyr (trip to Gower Heritage Centre) 5
Gwibdaith i Ganolfan Treftadaeth Gwyr (trip to Gower Heritage Centre) 6
Gwibdaith i Ganolfan Treftadaeth Gwyr (trip to Gower Heritage Centre) 7

Dysgu am for-ladron (learning about pirates)

Dysgu am for-ladron (learning about pirates) 1
Dysgu am for-ladron (learning about pirates) 2
Dysgu am for-ladron (learning about pirates) 3
Dysgu am for-ladron (learning about pirates) 4
Dysgu am for-ladron (learning about pirates) 5
Dysgu am for-ladron (learning about pirates) 6
Dysgu am for-ladron (learning about pirates) 7
Dysgu am for-ladron (learning about pirates) 8
Dysgu am for-ladron (learning about pirates) 9

Wythnos Ffitrwydd (Fitness Week)

Wythnos Ffitrwydd (Fitness Week) 1
Wythnos Ffitrwydd (Fitness Week) 2
Wythnos Ffitrwydd (Fitness Week) 3
Wythnos Ffitrwydd (Fitness Week) 4
Wythnos Ffitrwydd (Fitness Week) 5

Blasu ffrwythau (Tasting fruit)

Blasu ffrwythau (Tasting fruit) 1
Blasu ffrwythau (Tasting fruit) 2
Blasu ffrwythau (Tasting fruit) 3
Blasu ffrwythau (Tasting fruit) 4
Blasu ffrwythau (Tasting fruit) 5

Ymweliad a Llys Nini (Visit to Llys Nini)

Ymweliad a Llys Nini (Visit to Llys Nini) 1
Ymweliad a Llys Nini (Visit to Llys Nini) 2
Ymweliad a Llys Nini (Visit to Llys Nini) 3
Ymweliad a Llys Nini (Visit to Llys Nini) 4

Joio’r Pasg (Enjoying Easter)

Joio’r Pasg (Enjoying Easter) 1
Joio’r Pasg (Enjoying Easter) 2
Joio’r Pasg (Enjoying Easter) 3
Joio’r Pasg (Enjoying Easter) 4
Joio’r Pasg (Enjoying Easter) 5
Joio’r Pasg (Enjoying Easter) 6
Joio’r Pasg (Enjoying Easter) 7
Joio’r Pasg (Enjoying Easter) 8
Joio’r Pasg (Enjoying Easter) 9

Naid Noddedig (Sponsored Bounce)

Naid Noddedig (Sponsored Bounce) 1
Naid Noddedig (Sponsored Bounce) 2
Naid Noddedig (Sponsored Bounce) 3
Naid Noddedig (Sponsored Bounce) 4
Naid Noddedig (Sponsored Bounce) 5
Naid Noddedig (Sponsored Bounce) 6

Ymweliad yr RSPB (Visit from the RSPB)

Ymweliad yr RSPB (Visit from the RSPB) 1
Ymweliad yr RSPB (Visit from the RSPB) 2
Ymweliad yr RSPB (Visit from the RSPB) 3
Ymweliad yr RSPB (Visit from the RSPB) 4
Ymweliad yr RSPB (Visit from the RSPB) 5
Ymweliad yr RSPB (Visit from the RSPB) 6
Ymweliad yr RSPB (Visit from the RSPB) 7

Dydd Trwynau Coch (Red Nose Day)

Dydd Trwynau Coch (Red Nose Day) 1

Pythefnos Masnach Deg (Fairtrade Fortnight)

Pythefnos Masnach Deg (Fairtrade Fortnight) 1
Pythefnos Masnach Deg (Fairtrade Fortnight) 2
Pythefnos Masnach Deg (Fairtrade Fortnight) 3
Pythefnos Masnach Deg (Fairtrade Fortnight) 4
Pythefnos Masnach Deg (Fairtrade Fortnight) 5

Dydd Gwyl Dewi

Dydd Gwyl Dewi 1
Dydd Gwyl Dewi 2
Dydd Gwyl Dewi 3
Dydd Gwyl Dewi 4
Dydd Gwyl Dewi 5
Dydd Gwyl Dewi 6
Dydd Gwyl Dewi 7
Dydd Gwyl Dewi 8
Dydd Gwyl Dewi 9
Dydd Gwyl Dewi 10

Wythnos y Llyfr (Book week)

Wythnos y Llyfr (Book week) 1
Wythnos y Llyfr (Book week) 2
Wythnos y Llyfr (Book week) 3
Wythnos y Llyfr (Book week) 4
Wythnos y Llyfr (Book week) 5
Wythnos y Llyfr (Book week) 6
Wythnos y Llyfr (Book week) 7
Wythnos y Llyfr (Book week) 8
Wythnos y Llyfr (Book week) 9
Wythnos y Llyfr (Book week) 10

Blwyddyn Newydd Tsieineaidd (Chinese New Year)

Blwyddyn Newydd Tsieineaidd (Chinese New Year) 1
Blwyddyn Newydd Tsieineaidd (Chinese New Year) 2
Blwyddyn Newydd Tsieineaidd (Chinese New Year) 3
Blwyddyn Newydd Tsieineaidd (Chinese New Year) 4
Blwyddyn Newydd Tsieineaidd (Chinese New Year) 5
Blwyddyn Newydd Tsieineaidd (Chinese New Year) 6
Blwyddyn Newydd Tsieineaidd (Chinese New Year) 7
Blwyddyn Newydd Tsieineaidd (Chinese New Year) 8
Picture 1
Picture 2
Picture 3

Diwrnod Dathlu Sgiliau (Celebrating Skills Day)

Diwrnod Dathlu Sgiliau (Celebrating Skills Day) 1
Diwrnod Dathlu Sgiliau (Celebrating Skills Day) 2
Diwrnod Dathlu Sgiliau (Celebrating Skills Day) 3
Diwrnod Dathlu Sgiliau (Celebrating Skills Day) 4
Diwrnod Dathlu Sgiliau (Celebrating Skills Day) 5
Diwrnod Dathlu Sgiliau (Celebrating Skills Day) 6
Diwrnod Dathlu Sgiliau (Celebrating Skills Day) 7

Gweithgareddau’r Gaeaf (Winter activities)

Gweithgareddau’r Gaeaf (Winter activities) 1
Gweithgareddau’r Gaeaf (Winter activities) 2
Gweithgareddau’r Gaeaf (Winter activities) 3
Gweithgareddau’r Gaeaf (Winter activities) 4
Gweithgareddau’r Gaeaf (Winter activities) 5
Gweithgareddau’r Gaeaf (Winter activities) 6
Gweithgareddau’r Gaeaf (Winter activities) 7
Gweithgareddau’r Gaeaf (Winter activities) 8

Sgiliau peldroed gyda’r Urdd (Football skills with the Urdd)

Sgiliau peldroed gyda’r Urdd (Football skills with the Urdd) 1
Sgiliau peldroed gyda’r Urdd (Football skills with the Urdd) 2
Sgiliau peldroed gyda’r Urdd (Football skills with the Urdd) 3

Parti Nadolig (Christmas Party)

Parti Nadolig (Christmas Party) 1
Parti Nadolig (Christmas Party) 2
Parti Nadolig (Christmas Party) 3
Parti Nadolig (Christmas Party) 4
Parti Nadolig (Christmas Party) 5
Parti Nadolig (Christmas Party) 6

Dathlu’r Nadolig (Celebrating Christmas)

Dathlu’r Nadolig (Celebrating Christmas) 1
Dathlu’r Nadolig (Celebrating Christmas) 2
Dathlu’r Nadolig (Celebrating Christmas) 3
Dathlu’r Nadolig (Celebrating Christmas) 4
Dathlu’r Nadolig (Celebrating Christmas) 5
Dathlu’r Nadolig (Celebrating Christmas) 6
Dathlu’r Nadolig (Celebrating Christmas) 7
Dathlu’r Nadolig (Celebrating Christmas) 8
Dathlu’r Nadolig (Celebrating Christmas) 9

Diwrnod Plant Mewn Angen (Children in Need Day)

Diwrnod Plant Mewn Angen (Children in Need Day) 1
Diwrnod Plant Mewn Angen (Children in Need Day) 2
Diwrnod Plant Mewn Angen (Children in Need Day) 3
Diwrnod Plant Mewn Angen (Children in Need Day) 4
Diwrnod Plant Mewn Angen (Children in Need Day) 5
Diwrnod Plant Mewn Angen (Children in Need Day) 6

Dysgu am germau (Learning about germs)

Dysgu am germau (Learning about germs) 1
Dysgu am germau (Learning about germs) 2
Dysgu am germau (Learning about germs) 3

Dathlu Noson Tan Gwyllt (Celebrating Bonfire Night)

Dathlu Noson Tan Gwyllt (Celebrating Bonfire Night) 1
Dathlu Noson Tan Gwyllt (Celebrating Bonfire Night) 2
Dathlu Noson Tan Gwyllt (Celebrating Bonfire Night) 3
Dathlu Noson Tan Gwyllt (Celebrating Bonfire Night) 4

Ymweliad y frigad dan (A visit from the Fire Service)

Ymweliad y frigad dan (A visit from the Fire Service) 1
Ymweliad y frigad dan (A visit from the Fire Service) 2
Ymweliad y frigad dan (A visit from the Fire Service) 3

Dathlu’r Hydref (Celebrating Autumn)

Dathlu’r Hydref (Celebrating Autumn) 1
Dathlu’r Hydref (Celebrating Autumn) 2
Dathlu’r Hydref (Celebrating Autumn) 3

Dysgu llawysgrifen glwm (Learning cursive handwriting)

Dysgu llawysgrifen glwm (Learning cursive handwriting) 1
Dysgu llawysgrifen glwm (Learning cursive handwriting) 2
Dysgu llawysgrifen glwm (Learning cursive handwriting) 3
Dysgu llawysgrifen glwm (Learning cursive handwriting) 4
Dysgu llawysgrifen glwm (Learning cursive handwriting) 5

Bore Coffi Macmillan (Macmillan Coffee Morning)

Bore Coffi Macmillan (Macmillan Coffee Morning) 1
Bore Coffi Macmillan (Macmillan Coffee Morning) 2
Bore Coffi Macmillan (Macmillan Coffee Morning) 3
Bore Coffi Macmillan (Macmillan Coffee Morning) 4
Bore Coffi Macmillan (Macmillan Coffee Morning) 5

Creu patrymau (Making patterns)

Creu patrymau (Making patterns) 1
Creu patrymau (Making patterns) 2
Creu patrymau (Making patterns) 3
Creu patrymau (Making patterns) 4
Creu patrymau (Making patterns) 5

Elen Benfelen a’r 3 arth (Goldilocks and the 3 bears)

Elen Benfelen a’r 3 arth (Goldilocks and the 3 bears) 1
Elen Benfelen a’r 3 arth (Goldilocks and the 3 bears) 2

Ymchwilio a siapiau (Learning about shapes)

Ymchwilio a siapiau (Learning about shapes) 1
Ymchwilio a siapiau (Learning about shapes) 2
Ymchwilio a siapiau (Learning about shapes) 3

Joio yn y Dosbarth Derbyn (Having fun in Reception Class)

Joio yn y Dosbarth Derbyn (Having fun in Reception Class) 1
Joio yn y Dosbarth Derbyn (Having fun in Reception Class) 2
Joio yn y Dosbarth Derbyn (Having fun in Reception Class) 3
Joio yn y Dosbarth Derbyn (Having fun in Reception Class) 4
Joio yn y Dosbarth Derbyn (Having fun in Reception Class) 5
Joio yn y Dosbarth Derbyn (Having fun in Reception Class) 6
Joio yn y Dosbarth Derbyn (Having fun in Reception Class) 7
Top