Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Llythrennedd / Literacy

Darllen / Reading

 

Wyddoch chi fod darllen yn ddyddiol yn gwneud y byd o les i'ch plentyn? / Did you know that daily reading benefits your child greatly?

 

Dyma rhai rhesymau dros ddarllen yn ddyddiol / Here are some reasons for daily reading.

Mae darllen yn datblygu sgiliau iaith / Reading develops language skills

Mae darllen fel ymarfer corff i'r ymenydd / Exposure to reading exercises your child’s brain

 Mae darllen yn gwella'r gallu i ganolbwyntio / Reading enhances a child’s concentration

Mae darllen yn cyfoethogi eich dychymyg a'ch creadigrwydd / Reading develops a child’s imagination and creativity

Mae darllen yn helpu'ch plentyn i ddatblygu empathi ac ymateb yn well i eraill /  Reading books with children helps to develop empathy

Bydd eich plentyn yn eistedd prawf yn ystod Mis Ebrill a Mai, dyma esiampl o'r fath o brawf bydd yn eu gwynebu. Your child will sit a reading test sometime during Apri or Ma, here is an example of the test.

Sillafu / Spelling

Bydd angen i chi ddysgu sut i sillafu y geiriau canlynol yn gywir erbyn diwedd Cyfnod Allweddol 2 (Blwyddyn 6) / You will need to learn how to spell the following words correctly by the end of Key Stage 2 (Year 6):

Top