Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Achub y Cwm / 60au

Thema Medi - Tachwedd 2020

 

Bydd Thema y dosbarth y tymor hon yn seiliedig ar y nofel ‘Achub y Cwm’. Mae’r stori hon yn seiliedig ar lwyddiant y pentrefwyr o achub Llangyndeyrn. Yn y 60au roedd Cyngor Abertawe eisiau boddi’r pentref er mwyn darparu dŵr i Abertawe, ond fe wnaeth pobl Llangyndeyrn ymladd yn erbyn hyn ac ennill y frwydr. Ynghyd a dysgu am y digwyddiad a’r ardaloedd cyfagos, byddwn yn dysgu am y 60au.

 

This term's Class Theme will be based on the novel 'Save the Valley'. This story is based on the villagers' success in rescuing Llangyndeyrn. In the 60s Swansea Council wanted to flood the village to provide water to Swansea, but the people of Llangyndeyrn fought against this and won the battle. As well as learning about the event and surrounding areas, we'll learn about the 60s.

Llais y plentyn - Dyma beth mae'r disgyblion am ddysgu yn ystod ein thema.

 

 • Ffasiwn y 60au
 • Cerddoriaeth y 60au
 • Argae
 • Digwyddiadau mawr 
 • Dyn cyntaf ar y lleuad
 • Ffilmiau Disney y 60au

 

Pupil's voice - This is what the pupils want to learn during our theme.

 

 • Fashion of the 60s
 • 60s music
 • Dams
 • Major events
 • First man on the moon
 • Disney Movies of the 60s
Top