Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 2 - Mrs Griffiths

Ein diwrnod cyntaf ym mlwyddyn 2! Our first day in year 2!

Ein lluniau./ Our paintings

Dysgu wrth eraill a chyd-chwarae. Learning from others and playing together.

Gweithgareddau emosiynau ac Owain Glyndwr. Emotions and Owain Glyndwr activities

Top