Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 3 - Miss Williams

Croeso i ddosbarth Miss Williams!

Welcome to Miss Williams' class!

Yma cewch wybodaeth am ein dosbarth
Here you will see information about our class

Cyflwyniadau Llafar

 

Diolch i chi rhieni am eich cefnogaeth arbennig wrth i'ch plant baratoi ar gyfer eu cyflwyniadau llafar. Braf oedd gweld cymaint o adnoddau rhagorol. Mwynheuais i bob un yn fawr iawn! Gwaith gwych, blant! Dwi'n falch iawn ohonoch. X

 

Parents - thank you very much for your excellent support of the children as they prepared for their class presentations. It was truly wonderful to see so many fantastic resources. I thoroughly enjoyed each one! I'm very proud of all the children. X

 

Roedd y plant yn hynod o gyffrous cyn mynd i nofio bore 'ma!

Gorymdaith Bonedau Pasg 🐣🐰

Disgyblion yn derbyn gwobr am bresenoldeb 100%! Da iawn chi.

Gwaith Dylunio a Thechnoleg

Trwynau coch a gwallt gwirion!

Dylunio a Thechnoleg - blasu bwyd / Design and Technology - food tasting

Castell Henllys

Top