Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Digwyddiadau Arbennig/ Special Events

Dathlu Blwyddyn Newydd Tsieneaidd.

Celebrating Chinese New Year.

Diwrnod Dathlu Sgiliau!

The Day We Celebrated Our Skills!

Dathlu Wythnos y Llyfr!

Celebrating World Book Week!

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi!

Ein taith i Llys Nini.

Naid Noddedig 4/4/17. Cawsom llawer o hwyl!

Sponsored Bounce 4/4/17. We had lots of bouncy fun!

Top