Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Dysgu Awyr Agored / Outdoor Learning

Bydd cyfle i ddisgyblion dysgu tu allan i'r ystafell dosbarth, gyda chyfleoedd i ddysgu yn warchodfa natur yr ysgol. Bydd angen 'wellies' a dillad gwrth ddŵr ar gyfer y gweithgareddau yma. Bydd amser penodol ar gyfer y dosbarth i ymweld â'r warchodfa ar ddydd Mawrth.

 

The pupils will have the opportunity to learn outside of the classroom, learning in the school nature reserve. The pupils will need wellington boots and waterproof clothing for these activities. There will be a specific time for the class to visit the reserve on Tuesdays. 

Dyma ni'n mwynhau sesiwn gyda Tim Chwarae i Blant (Ysgolion Awyr Iach) yn y Warchodfa.

Here we enjoyed a session with the Children's Play Team at the nature reserve.

Dyma ni'n chwilio am bethau peryglus yn y Warchodfa gyda dosbarth Blwyddyn 3 Mrs Dando.

Here we are searching for dangers in the nature reserve with our fellow Year 3 class.

Top