Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Lluniau / Pictures

Trip i Benbrê!

A trip to Pembrey!

Hwyl a sbri yn y warchodfa!
Fun and games in the woods!

Darganfod onglau o gwmpas yr ysgol.

Finding angles around the school.

Peintio natur yn yr awyr agored.

Outdoor nature painting.

Dylunio clawr Cogheart. 
Designing our own Cogheart cover.

Neges Nadolig.

A Christmas Message.

Creu a ffilmio flogiau

Creating and filming vlogs 

Creu addurniadau yn y Warchodfa

Creating our own decorations in the Nature Reserve

Dathlu Diwrnod Shwmae Su’mae!

trim.5ADDC139-FD01-4677-85E6-795D9FC24986.MOV

Still image for this video
Hwyl a sbri yn y warchodfa ! 🌿
Top