Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Llawysgrifen / Handwriting

Rydym yn annog y dosbarth i ddefnyddio llawysgrifen glwm ym Mlwyddyn 3. Cewch hyd i ganllawiau llawysgrifen isod: 

 

We encourage the class to use cursive handwriting in Year 3. Below there is some handwriting guidance:

Top