Menu
Home Page

Helpu eich plentyn/ Help your child

Llawysgrifen / Handwriting

Llawysgrifen / Handwriting 1

Cyfrif ymlaen ac yn ol fesul 1,2,3,5 a 10/ Count on and back in 1s,2s,3s,5s and 10s

Cyfrif ymlaen ac yn ol fesul 1,2,3,5 a 10/ Count on and back in 1s,2s,3s,5s and 10s 1

Geiriau amledd-uchel i'w darllen ar olwg cyntaf ac yna eu sillafu./ High-frequency words to sight read and then spall.

Geiriau amledd-uchel i'w darllen ar olwg cyntaf ac yna eu sillafu./ High-frequency words to sight read and then spall. 1
Top