Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Helpu eich plentyn/ Help your child

Llawysgrifen / Handwriting

Cyfrif ymlaen ac yn ol fesul 1,2,3,5 a 10/ Count on and back in 1s,2s,3s,5s and 10s

Geiriau amledd-uchel i'w darllen ar olwg cyntaf ac yna eu sillafu./ High-frequency words to sight read and then spall.

Top