Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn โ€“ Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

๐’œ๐“‚๐“ˆ๐‘’๐“‡๐“๐‘’๐“ƒ /๐’ฏ๐’พ๐“‚๐‘’๐“‰๐’ถ๐’ท๐“๐‘’

Dyma ein hamserlen wythnosol. Fel y gwyddoch, gall yr ysgol fod yn brysur iawn, gyda phethau yn torri ar draws yn rheolaidd, ond gobeithiaf aros mor agos at yr amserlen â phosibl.

 

Here is our weekly timetable. As you know, school can be very busy, with things interrupting regularly, but I hope to stay as closely to schedule as possible.

 

Amserlen newydd i ddilyn....../ A new timetable pending.....

YMARFER CORFF POB DYDD IAU!!!!!! 

 

P.E. EVERY THURSDAY!!!!!!

MERCHER MWDLYD POB DYDD MERCHER! COFIWCH EICH WELLIES!!!

 

WELLIE WEDNESDAY EVERY WEDNESDAY! REMEMBER YOUR WELLIES!!!

Top