Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Amserlen / Timetable

Dyma ein hamserlen wythnosol. Fel y gwyddoch, gall yr ysgol fod yn brysur iawn, gyda phethau yn torri ar draws yn rheolaidd, ond gobeithiaf aros mor agos at yr amserlen â phosibl.

 

Here is our weekly timetable. As you know, school can be very busy, with things interrupting regularly, but I hope to stay as closely to schedule as possible.

 

Wythnos 1 / Week 1

Wythnos yn cychwyn/ Week Commencing

Wythnos2 / Week2

Wythnos yn Dechrau/Week Commencing     

9/9/19

23/9/19

7/10/19

21/10/19

11/11/19

25/11/19

9/12/19

16/9/19

30/9/19

14/10/19

4/11/19

18/11/19

2/12/19

16/12/19

Wythnos 1, bydd ein dosbarth yn cymryd rhan mewn gwersi Addysg Gorfforol ar ddydd Llun. Wythnos 2, bydd ein dosbarth yn cymryd rhan mewn gwersi Addysg Gorfforol ar ddydd Gwener fel rhan o'r dysgu tim.

 

Week 1, our class will be taking part in Physical Education lessons on a Monday. Week 2, our class will be taking part in Physical Education lessons on a Friday as part of the team teaching.

Top