Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gwybodaeth/ Information

Croeso i’r Meithrin

Welcome to our Nursery

 

 

Dewch i brif fynedfa’r Meithrin i ollwng a chasglu eich plentyn.

Please come to the Nursery main doors when arriving and collecting your child.

 

Amseroedd Meithrin

Nursery Times

Meithrin Bore             Meithrin Prynhawn

8.40-11.20                  12.40-13.10

Morning Nursery       Afternoon Nursery

8.40-11.20                   12.40-13.10

 

Datblygiad Corfforol- Dydd Mawrth

(Gwisgwch ddillad ac esgidiau addas i’r ysgol)

Physical Development- Tuesday

(Wear appropriate clothing and shoes to school)

 

 

 

Ymweld a’r Warchodfa - Dydd Mercher

Nature Reserve visit - Wednesday

 

 

 

 

Bydd angen dod a ffrwyth a dŵr bob dydd.

Please put labelled fruit and water in your child’s school bag each day.

 

 

 

Sicrhewch bod enw eich plentyn ar bob dilledyn, os gwelwch yn dda.

Please make sure all items of clothing are labelled.

 

 

 

 

Anogwch eich plentyn i fod yn annibynnol pan yn:

-Cerdded mewn i’r ysgol

-Mynd i’r tŷ bach

-Golchi a sychu dwylo

-Gwisgo a dadwisgo cot

-Tacluso

 

Encourage your child to be independent when:

-Walking into school

-Going to the toilet

-Washing and drying hands

-Putting on his/her coat

-Putting away toys and books

 

 

 

 

 

Top