Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Addysg Gorfforol/ PE

Bydd gwersi Addysg Gorfforol ar ddydd Gwener.

Gwisg Addysg Gorfforol (Esgidiau ymarfer, byrion, crys-T a thracwisg).

Rydym yn annog disgyblion i ddod i'r ysgol yn eu gwisgoedd Addysg Gorfforol.

 

Physical Education lessons will be on a Friday.

Physical Education kit (Trainers, shorts, T-shirt and track suit).

We encourage pupils to come into school dressed in their Physical Education kits.

Top