Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gwefannau defnyddiol / Useful websites

Dyma wefannau defnyddiol i chi ddefnyddio adref i'ch helpu gyda'ch gwaith, i ddysgu pethau newydd ac i ymarfer eich sgiliau.

Here are some useful websites to help you with your work, to learn new things and improve your skills.

Llythrennedd - Literacy
Rhifedd - Numeracy
Top