Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

4.4

Dysgu siarad trwy chwarae - Learning to talk through play

Beth i'w wneud
• Casglwch ddoliau neu deganau meddal eraill ynghyd ac un o'r canlynol:
- Set de ddol.
- Poteli gwag, sbwng, fflannel, brws dannedd, ac ati.
- Potel a gwely (esgus gan ddefnyddio bocs esgidiau).

- Siop.
• Anogwch y plentyn i actio'r senario trwy chwarae (e.e. parti te, amser bath).
• Siaradwch â'r plentyn am yr hyn y mae'n ei wneud.
• Gan ddefnyddio doli/tedi/hoff degan, chwaraewch ochr yn ochr gyda'r plentyn i ddangos beth i'w wneud. Siaradwch â'ch dol fel bod y plentyn yn gallu clywed - cadwch eich brawddegau byr a dim ond defnyddio’r geiriau sydd eu hangen arnoch chi (e.e. ‘diod doli’, ‘cwsg doli’).

 

What to do
• Gather together dolls or other soft toys and one of the following:
- Doll’s tea set.
- Empty bottles, sponge, flannel, toothbrush, etc.
- Bottle and bed (a shoe box will do).
- Shop.
• Encourage the child to act out situations through play (e.g. tea party, bath-time).
• Talk to the child about what he/she is doing.
• Get a doll/teddy/favourite toy/playmobile figure for yourself and play alongside
the child to show what to do. Talk to your doll so the child can hear – keeping your
sentences short and just using the words you need (e.g. ‘doll drink’, ‘doll sleep’).

Top