Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 1 - Miss Williams

Croeso i Dudalen Dosbarth Miss Williams.

Welcome to Miss Williams’ Class Page.

🥳 Parti Penblwydd 70 Pontybrenin! 🥳

Ein Taith Diwedd y Flwyddyn! / Our End of Year Trip!

🌱🌺🐊🦋🦜 Gwibdaith i Blantasia / Trip to Plantasia 🌱🌺🐊🦋🦜

🐣 Gweithgareddau Pasg / Easter Activities 🐣

🐣 Bonedau Pasg / Easter Bonnets 🐣

Dathlu Diwrnod Rhyngwladol Syndrom Down / Celebrating World Down Syndrome Day

Sesiwn Ioga / Yoga Session (Namaste!)

Pythefnos Masnach Deg / Fair Trade Fortnight

Diwrnod y Llyfr 2023 / World Book Day 2023

Gwaith Celf Dydd Gwyl Dewi / St David’s Day Artwork

⏰ Gweithgareddau Amser/ Time Activities ⏰

🎵 Joio yn y Jambori / Enjoying in the Jambori 🎵

🎵 Canu gyda Siani Sionc! Singing with Siani Sionc! 🎵

Still image for this video

Gweithgareddau Arian / Money Activities

Mwynhau yn Techniquest! Enjoying in Techniquest!

Barod am ein Sioe Nadolig / Ready for our Christmas Show!

Creu addurn Nadolig / Making a Christmas decoration.

Mynd i ymarfer ein sioe Nadolig / Going to practise our Christmas show.

Efelychu Gwaith Celf Henri Matisse / Imitating Art by Henri Matisse

Gwaith Celf ‘Tŵr Eiffel’ / ‘Eiffel Tower’ Art Work.

Dysgu am arddodiaid / Learning prepositional language

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🎵 Yma o Hyd 🎵🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Still image for this video

Degau ac Unedau / Tens and Units

✍️ Gweithgareddau Llawysgrifen / Handwriting Activities ✍️

➕ Adio gyda Numicon/Adding with Numicon. ➕

👋👍 Diwrnod Shwmae Su’mae 15.10.22 👍👋

Still image for this video

Mwynhau yn y Warchodfa Natur! Enjoying in the Nature Reserve!

🍂 Creu Bwganod Brain / Making Scarecrows. 🍂

🚶🚶‍♀️Taith Gerdded Noddedig / Sponsored Walk 6.10.22 🚶‍♀️🚶

🍌🍓🍍🍊🍇 Cebabs Ffrwyth! Fruit Kebabs! 🍌🍓🍍🍊🍇

🤩 Hwyl a Sbri ym Mlwyddyn 1! Fun in Year 1! 🤩

Top