Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 1 - Miss Williams

Croeso i Dudalen Dosbarth Miss Williams.

Welcome to Miss Williams’ Class Page.

Degau ac Unedau / Tens and Units

✍️ Gweithgareddau Llawysgrifen / Handwriting Activities ✍️

➕ Adio gyda Numicon/Adding with Numicon. ➕

👋👍 Diwrnod Shwmae Su’mae 15.10.22 👍👋

Still image for this video

Mwynhau yn y Warchodfa Natur! Enjoying in the Nature Reserve!

🍂 Creu Bwganod Brain / Making Scarecrows. 🍂

🚶🚶‍♀️Taith Gerdded Noddedig / Sponsored Walk 6.10.22 🚶‍♀️🚶

🍌🍓🍍🍊🍇 Cebabs Ffrwyth! Fruit Kebabs! 🍌🍓🍍🍊🍇

🤩 Hwyl a Sbri ym Mlwyddyn 1! Fun in Year 1! 🤩

Top