Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 1

                           Llythrennedd

Tric a chlic

 

Llyfrau Coeden Rhydychen
POPAT
Gwefannau defnyddiol ar gyfer adnoddau darllen/ Useful websites for reading resources
Geiriau aml-ddefnydd i'w darllen ar olwg cyntaf ac yna eu sillafu/ High frequency words to sight read and then spell
Llawysgrifen/ Handwriting
Gwefannau/ Websites
Amser stori/ Story time

Rhifedd

Sgwar 100/ 100 square
Bondiau rhif 5/ Number bonds 5
Bondiau rhif 10/ Number bonds 10
Siapau 2D/ 2D Shapes
Siapau 3D/ 3D shapes
Gwefannau/ Websties
Canu/ Singing
Top