Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Rhifedd / Numeracy

Hanner Tymor - Medi / Hydref

Yr hanner tymor yma byddwn yn ffocysu ar y canlynol o fewn ein gwersi mathemateg /

During this half term we will be focusing on the following during our maths lessons:             

 

  • Dysgu tablau hyd at 12 x 12 / Learn times tables up to 12x12    
    •  e.e. Un dau yw dau,  dau dau yw pedwar,  tri dau yw chwech .........                                                                                                              
  • Ysgrifennu rhifau hyd at gan mil / Writing number to a hundred thousand                            
    • e.e. tri chant a phedwar mil saith cant dau ddeg tri     -       304 723                                                                                                         
  • Adolygu dulliau adio, tynnu, lluosi a rhannu (colofn a grid) / Revising addition, subtraction, multiplication and division methods (column and grid)                                                                                                                                                                                                                  
  • Lluosi a rhannu gyda 10,100 a 1000 / Multiplying and dividing by 10, 100 and 100                                                                                                                                                                                                                                                                  
Top