Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

9/10/19

Ar ôl chwarae ychydig o gemau i ddod i arfer â'r ardal roeddem ni'n mynd i weithio ynddi, aeth y plant ymlaen i gystadlu mewn cystadleuaeth Master Chef. Fe wnaethant ddefnyddio holl gynhwysion gorau natur i greu pryd tri chwrs anhygoel.

 

After playing a few games to get used to the area we were going to work in, the children went on to compete in a Master Chef competition. They used all of nature’s best ingredients to create an amazing three course meal. 

Top