Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gwybodaeth / Information

Cliciwch ar y ddogfen isod er mwyn gweld pa brif ddigwyddiadau fydd yn digwydd yn ystod y tymor hwn; 

Click on the document below in order to see the main events during this term;

Croeso i’r Meithrin!

Welcome to the Nursery!

Dewch i ddrws y dosbarth ar ochr chwith yr adeilad er mwyn gollwng a chasglu eich plentyn.

 

Please come to the class door on the left of the building to drop off and collect your child.

Amseroedd y Meithrin

Nursery Times

 

Meithrin Bore             Meithrin Prynhawn

8:20 - 11:10                     12:10 - 3:00

Morning Nursery       Afternoon Nursery

8:20 - 11:10                    12:10 - 3:00

Datblygiad Corfforol - Dydd Iau

(Gwisgwch ddillad ac esgidiau addas i’r ysgol)

Physical Development - Thursday

(Wear appropriate clothing and shoes to school)

Mae angen ffrwyth a dŵr ar bob plentyn yn ddyddiol os gwelwch yn dda. Gofynnwn yn garedig i chi labeli'r potel dŵr a'r darn o ffrwyth. 

 

Please provide your child with fruit and water everyday. We kindly ask that you label each water bottle and fruit pot.

Top